kraft-paket-bumazhnyj-s-kruchenymi-ruchkami

Крафт пакет бумажный с кручеными ручками